ROADLED Barrier

ROADLED BarrierDe Barrier is een vorm van wegmarkering die in de geleiderail wordt geplaatst. Dit product heeft exact de vorm van het Europese geleiderailprofiel en is eenvou­dig te monteren. Door de kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting in de Barrier, is de weg of bocht uiterst goed zichtbaar voor de weggebruiker. De Barrier on­derscheidt zich, ten opzichte van wegdekreflectoren, op duurzaamheid en kwaliteit.

ROADLED® ontwikkelt en produceert speciale weg­ markering op basis van unieke solar­-LED techniek. De ingebouwde LED-verlichting in de wegmarkering werkt volledig autonoom, namelijk op zonne­-energie.
De innovatieve producten van ROADLED® zijn effectief, efficiënt en duurzaam, met een focus op het verhogen van de verkeers-­ en sociale veiligheid.

De ROADLED® Barrier is ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Waarom de ROADLED® Barrier?

Veilig
• Verbetering verkeersveiligheid
• Wegmarkering op het juiste moment
• Snelheidsreducering

Economisch
• Geen installatiekosten
• Geen energieverbruik
• Onderhoudsarm

Duurzaam
• CO2-vrij
• 100% Cradle to Cradle

Kwaliteit
• Geen horizonvervuiling
• Geen lichtvervuiling
• Duurzame materialen
• Meervoudig gepatenteerd product