Wegbebakening

ROADLED ontwikkelt en produceert speciale weg­markering op basis van unieke solar-LED techniek. De ingebouwde LED verlichting in de wegmarkering werkt volledig autonoom, namelijk op zonne-energie en kan 45 dagen zonder daglicht. De innovatieve producten van ROADLED zijn effectief, efficiënt en duurzaam, met een focus op het verhogen van de verkeers- en sociale veiligheid. De ROADLED TOP […]